vrijdag 4 februari 2011

Gezondheidschade door impregneermiddel.

In B o Z . Nederland zijn in 1997, gevels van een woningcomplex bewerkt met een impregneermiddel dat was samengesteld uit 90 tot 95 % terpentine en 5 tot 10% siliconenharsverbinding.
Verschillende weken zijn bewoners acuut en chronisch blootgesteld geweest aan vrijkomende chemische dampen van de terpentine e.a  componenten. Als gevolg van de intoxicatie hebben bewoners, meervoudige chemische overgevoeligheid 'MCS' e.a klachten,  ontwikkeld.
Door de fabrikant van de siliconenhars wordt in de productinformatie voor het prepareren van impregneermiddelen een toevoeging van 10 tot maximum 50% aangegeven.
In een rapport van de GGD West Brabant wordt vermeld, dat medio 1996 /97 op andere woning-complexen in Nederland, waar gevels zijn geimpregneerd met een dergelijk preparaat, metingen zijn verricht.

De vermelding van de GGD  houd in, dat andere officiele instanties als VROM Inspectie en betrokken gemeentes, kennis hebben, van waar dit preparaat is gebruikt, en hebben toegestaan. 
Terpentine is een organische oplosmiddel, dat een schadelijke werking heeft op de hersenen.
Dat Nederlandse officiĆ«le instanties en Justitie alles in het werk stellen om deze onrechtmatige daad onder de mat te vegen, is niet zo verwonderlijk. Personen die tussen 1995 en 2000 ondefinierbare gezondheidsklachten hebben opgelopen, waarbij de gevels van hun woning of  deze in de buurt zijn geimpregneerd,  graag contact.